Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (03 เม.ย. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 มี.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (08 มี.ค. 2567)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือก... (08 มี.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ... (12 ก.พ. 2567)
รายงานการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (24 ต.ค. 2566)
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ... (01 ต.ค. 2566)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (29 ก.ย. 2566)
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2567 (29 ก.ย. 2566)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2566 ฉบับที่ 5 (28 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ขอใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ... (14 ก.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล... (05 ก.ย. 2566)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2566 (04 ก.ย. 2566)
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 (28 ส.ค. 2566)
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (07 ส.ค. 2566)
พิธีมอบป้ายบ้านผู้พิการ นางสมพอง อานนท์ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 9 ตำบลกุศกร (27 ก.ค. 2566)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (19 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (09 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (10 เม.ย. 2567)  

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เย... (29 มี.ค. 2567)  

แบบวัด EIT 2024 (08 มี.ค. 2567)  

จดหมายข่าว ประจำเดือน มกร... (05 ม.ค. 2567)

อบรมส่งเสริมการแหรรูปผลผล... (05 ก.ย. 2566)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (09 ส.ค. 2566)

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุ... (09 ส.ค. 2566)

พิธีมอบป้ายบ้านผู้พิการ น... (27 ก.ค. 2566)

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที... (28 มิ.ย. 2566)

โครงการประเพณีบุญเดือนหก ... (18 พ.ค. 2566)

โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายแต่... (08 พ.ค. 2566)

การสร้างวัฒนธรรม NO Gift ... (03 มี.ค. 2566)

QR Code แบบวัด EIT สำหรับ... (02 มี.ค. 2566)

อบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรก... (27 ม.ค. 2566)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (14 ม.ค. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณ... (22 ธ.ค. 2565)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (11 ส.ค. 2565)

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบ... (28 เม.ย. 2565)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้อง... (27 เม.ย. 2565)

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนป... (11 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร (24 เม.ย. 2567)  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (24 เม.ย. 2567)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (24 เม.ย. 2567)  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (24 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (02 พ.ย. 2566)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามพระราชบัยญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด... (20 ต.ค. 2566)
พิธีมอบป้ายบ้านผู้พิการ นางสมพอง อานนท์ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 9 ตำบลกุศกร (27 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับป... (26 เม.ย. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (28 มี.ค. 2566)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิ... (02 มี.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (28 ก.พ. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (26 ก.พ. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 (28 ม.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (28 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (28 พ.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (28 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (05 ต.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (01 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง (29 ธ.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (03 พ.ย. 2564)
Responsive image
Q&A
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th