Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563) ประจำเดือนธันวาคม 2563

14 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ชาวตำบลกุศกรร่วมงานบวงสรวงพระอมรดลใจ(ท่านอ้ม) ครบรอบ 157 ปี อำเภอตระการพืชผล

18 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563) ประจำเดือนพฤศจิกายน2563

20 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563) ประจำเดือนตุลาคม 2563

16 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

15 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร ให้การต้อบรับคณะท่าน วิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อบต.กุศกร

02 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองคลัง นางวิลาสินี ศิลา ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.กุศกร ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

29 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวตำบลกุศกร

28 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร โครงการพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) ประจำงบประมาณ 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไชยมงคล,วัดมุจจลินทราราม,วัดราษฎร์สมดี,วัดศรีสุการาม,วัดบุรีรัฐและวัดสระปทุม

24 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th