Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ก.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร เวทีประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม(จัดทำร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์)

28 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (Big Cleaning Day)

17 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประชาสัมพันธ์กำหนดการยืนภาษีประจำปี 2557

12 พ.ค. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร โครงการจัดทำเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

08 มี.ค. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม อบต.กุศกร

06 ก.พ. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กีฬา

06 ก.พ. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คลังปัญญาผู้สูงอายุ

06 ก.พ. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร งานครอบครัวสีขาว

06 ก.พ. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ตรวจคุ้มบ้าน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th