Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
29 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
14 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
26 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
01 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
01 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
01 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
01 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th