Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566-2
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566-3
04 ธ.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2566
04 ธ.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพิ่มเติมแผน ฉบับที่ 4/2566
03 ส.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566
03 ส.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566
23 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
23 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th