Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 เม.ย. 2567
ถึง
24 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
24 เม.ย. 2567
ถึง
24 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
24 เม.ย. 2567
ถึง
24 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
24 เม.ย. 2567
ถึง
24 เม.ย. 2567
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
02 พ.ย. 2566
ถึง
02 พ.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รถยนต์ส่วนกลาง)
20 ต.ค. 2566
ถึง
20 ต.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามพระราชบัยญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
27 ก.ค. 2566
ถึง
27 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร พิธีมอบป้ายบ้านผู้พิการ นางสมพอง อานนท์ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 9 ตำบลกุศกร
26 เม.ย. 2566
ถึง
26 เม.ย. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสต์คอนกรีต หนา 4 เซนติเมตร โครงสร้างชั้นพื้นดินซีเมนต์ผสมน้ายาเชื่่อมผสานนวัตกรรมไทย รหัส 01010052 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 54-006 สายทางบ้านกุงน้อย หมู่ที่ 6 เชื่อ
28 มี.ค. 2566
ถึง
28 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
02 มี.ค. 2566
ถึง
02 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th