Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     เมื่อประมาณปี 2323 ได้ถูกกองทัพเวียงจันทร์ตีแตกถอยร่นมาทางอีสานใต้...ตามน้ำมูลและรวมตัวกันที่ดอนมดแดง ต่อมาถูกกองทัพเวียงจันทร์ ตีแตกอีกผู้คนจึงแตกกระจัดกระจายกันออกไปตั้งหมู่บ้านใหม่ทั้งใกล้ และใกลจากดอนมดแดง รวมทั้งกุศกรด้วย  เดิมที กุศกร นั้น เรียกหากันว่า กุดแซ่กอน กล่าวคือ ชาวบ้านที่กระจัดกระจายจากดอนมดแดง หลังจากถูกกองทัพเวียงจันทร์แตกได้มาตั้งรกรากอยู่ที่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่ากุด ในสมัยนั้น การปลูกสร้างบ้าน ต้องใช้หญ้าแฝก หรือ หญ้าคา มุงเป็นหลังคาต้องใช้ไม้กลมยาวมาพาดเรียงกันเพื่อรองรับหญ้า ซึ่งไม้นี้ เรียกเป็นภาษาพื้นบ้านว่ากอน ในสมัยก่อน ยังไม่มียาฆ่าปลวกฆ่ามอด ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเอา กล่าวคือ ชาวบ้านได้นำไม้กอนที่ว่า ไปแช่ในน้ำ(ซึ่งไม่ทราบว่าใช้เวลานานเท่าไหร่) ซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน หรือหลายเดือน กว่าที่น้ำจะซึมเข้าไปในไม้จนแน่ใจว่าจะปลวกหรือมอดจะไม่กินไม้ ซึ่งหนองน้ำที่ใช้แช่ กอนนั้นเรียกว่า กุดแซ่กอน (กุดแช่กอน) ชาวบ้านที่อื่นจะเรียกชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นว่า ชาวกุดแซ่กอน ซึ่งต่อมาภายหลัง ได้เรียกเพี้ยนมาเป็น กุศกร กำนันคนแรกของตำบลกุศกรคือ นายราย จันสุตะ ตำบลกุศกร ได้เคยถูกยุบไปรวมกับตำบลโคกจานในปี 2486  แต่ก็ได้ถูกจัดตั้งเป็นตำบลอีกครั้งในปี  2488 กำนันคนปัจจุบันของตำบลกุศกร คือ นายถวิล สิงสีทา ลักษณะการปกครอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th