Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายศักดา เปลี่ยวจิตร์
ปลัด อบต.กุศกร
Responsive image
นางสาวไพจิตต์ อาภรณ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวไพจิตต์ อาภรณ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางจิราภรณ์ วิชาธรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางเพ็ญรภัสร์ สืบเสนาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายนรัฐ สาธุวรรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Responsive image
นายชวิศ วิเศษชลธาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นายไพรวัลย์ คำแดง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวจีรทัศนีย์ สมพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวจริยา เมืองจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวศุภาพิชญ์ จักรสูง
ผู้ช่วนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวกวิสรา มังคละกุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายฤทธิพงษ์ ศรีอ่อน
พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th