Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ( รอบ 6 เดือน )
03 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ( รอบ 6 เดือน )
03 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ( รอบ 6 เดือน )
02 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศการปิดประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
16 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ.2562
03 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2562
27 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2562
16 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02 ก.ย. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และเยาวชน
19 ส.ค. 2562 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง 4 ประจำปี พ.ศ.2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th