Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลกุศกร
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร  ได้ให้การช่วยเหลือการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการ
ราย นางสมพอง  อานนท์  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
ท่านพระครูวินัยธรฉัตรชัย สรุปญฺโญ เจ้าคณะตำบลกุศกร เขต 1  มอบเงินปัจจัยสมทบการซ่อมแซม/
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย  พร้อมด้วยท่านภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล  ท่านวรสิทธิ์ ชื่นใจ
นายกอบต.กุศกร ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดศักดา เปลี่ยวจิตร์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านคนพิการ ราย นางสมพอง  อานนท์  เพื่อเป็นศิริมงคล
แก่บ้านที่อยู่อาศัยตำบลกุศกร  
         
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2566