Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพัดรองที่ระลึก ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Responsive image
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09น.นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนางจิมาภรณ์ โพธิ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพัดรองที่ระลึก ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระครูวินัยธร ฉัตรชัย สุรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระปทุม ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล และคณะ ได้เข้ารับพระราชทานที่วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้อัญเชิญนำไปถวายที่วัดโพธิ์สระปทุม ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นายก อบต.กุศกร ผู้นำชุมชน คณะสงฆ์อำเภอตระการพืชผล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทานเป็นจำนวนมาก
         
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563